Er jeres bolig fri for PCB?

Fra 1950 til 1977 blev PCB ofte brugt i byggematerialer, fordi det har en blødgørende effekt. Det blev f.eks. anvendt i fugemasse og som isoleringsmateriale.
PCB blev forbudt i 1977, så det bruges ikke længere, men bor man i et ældre hus, kan der godt være anvendt PCB f.eks. til forsegling omkring vinduer og døre, vådrum osv. Lær mere om PCB fuger her. PCB kan godt være skadeligt, og derfor er det en god idé at sikre sig, at ens hjem er fri for det.

Hvad er PCB?

PCB står for polyklorerede bifenyler, og er en gruppe industrielt fremstillede stoffer. De er altså ikke naturligt fremkommende.
PCB er et olielignende stof, der har en lang holdbarhed, god køleevne og lav brandbarhed, samt en rigtig god elektrisk isoleringsevne. Derfor er PCB også blevet brugt meget i elektroniske apparater.
Desværre er PCB også meget svært nedbrydeligt. Det betyder, at når et apparat, byggematerialer eller andet med PCB i bliver kasseret, så opholder stofferne sig i naturen i lang tid.

Hvorfor er PCB farligt?

PCB er en af de 12 farligste miljøgifte. Hvis man kommer i direkte kontakt med stoffet, f.eks. under en renovation af et hus, hvor der er anvendt PCB i nogle af byggematerialerne, kan man få dybe ar på huden.
PCB kan også i nogle tilfælde give hjerneskader, og det anses som værende et kræftfremkaldende stof.
PCB kan brede sig til andre byggematerialer og inventar, da det afgasser til indeluften. Derfor kan der godt være PCB i ens bolig, selvom den oprindelige kilde er blevet fjernet.
Der er altså tale om et rigtig farligt stof, man bestemt ikke har lyst til at have i sit hjem. PCB findes dog i mere end 75% af alle bygninger, der blev opført i perioden 1950-1977 samt bygninger, der blev renoveret i den periode. Det er derfor et udbredt problem.

Sådan finder du ud af, om der er PCB i dit hjem

PCB er både lugtfrit og usynligt. Derfor kan du ikke se på en fuge, om der PCB i den. Du kan derimod få foretaget en måling af indeluften, for at finde ud af, om der er PCB i din bolig. Er der en koncentration på over 300 ng. pr. m3 luft, så bør der handles for at nedbringe PCB-niveauet. Det kan f.eks. være ved at forsegle de steder, der er PCB.