Har du besøg af flagermus i din bolig?

Flagermusen er et skadedyr – og det er et skadedyr, som du absolut ikke vil have besøg af i din bolig. Flagermusen kan nemlig gøre mindst lige så meget skade og være mindst lige så irriterende som f.eks. rotter, mus og mår.

Flagermusen har for det første en tendens til at larme rigtig meget. Flagermusen er nataktiv, hvilket betyder, at den orienterer sig og leder efter føde via sonar og ultralyd – midt om natten, når du gerne vil sove. Larmen bliver kun mere og mere uudholdelig, hvis du har besøg af flere flagermus. Flagermusen er for et andet også kendt for at være en meget ildelugtende gæst. De efterlader urin og ekskrementer over alt, som efterlader en forfærdelig stank. Denne stank gør dog meget mere end irritere dig. Den tiltrækker andre skadedyr, som du absolut ikke vil have besøg af, nemlig væggelus. De gemmer sig i sengetøj, puder og dyner, bider os og efterlader os med røde mærker.

Flagermusen er altså absolut ikke et dyr, du gerne vil bo sammen med – og det er derfor et skadedyr, som du bør bekæmpe så hurtigt som overhovedet muligt. Bekæmpelse af flagermus er dog ikke så lige til som f.eks. bekæmpelse af rotter, mus eller mår. Flagermusen er nemlig fredet i Danmark, så du må ikke slå den ihjel eller ødelægge dens yngleplads. Du må altså ikke bruge hverken gift eller fælder, når du bekæmper flagermus – og det må en professionel skadedyrsbekæmper heller ikke.

Der er dog én enkelt ting, du gerne må gøre, når du gerne vil af med flagermusen. Du må gerne bruge et ultralydsapparat i form af Gnaversirenen. Den udsender en højfrekvent lyd, som er aldeles ubehagelig for flagermusen. Lyden giver den stress og sender den på flugt fra dit hjem. Så længe du har Gnaversirenen stående og tændt, kan du vide dig sikker på, at skadedyrene ikke føler sig godt tilpas i dit hjem og derfor ikke bliver boende. Gnaversirenen virker nemlig også på bl.a. rotter og mår.