Kender du til OML-beregning?

OML-modellen er en form for beregningsmodel, der bliver brugt til både luft- og lugtberegninger af forureningskilder. Det kan for eksempel være en skorsten, industrilandbrug eller diverse større produktioner. 

Det vil altså sige, at OML-beregning kan anvendes, når der er mistanke om, at en virksomhed udleder noget til sine omgivelser. Hos Eurofins Miljø har de mange års erfaring, når det kommer til OML-beregning. Så hvis du står med en mistanke om luftforurening, er det en god idé at kontakte dem.

Hvad står OML for?

OML er en forkortelse for ”Operationelle Meteorologiske Luftkvalitetsmodeller”. Det er en atmosfærisk spredningsmodel, der kan bruges til at beregne, om der er en luftforurening på et specifikt sted. Der kan eksempelvis laves OML-beregninger af restprodukter fra produktion, forbrændingsprodukter fra forbrændingsanlæg, lugt fra industri og fødevareproduktion og så videre.

Rent faktisk kan denne model estimere, hvordan luftkvaliteten ser ud i afstande, der er helt op til mellem 15 og 20 kilometer væk fra den pågældende forureningskilde. Det vil sige, at der er tale om en meget effektiv beregningsmodel.

Hvad koster en OML-beregning?

Det er svært at sætte en eksakt pris på, hvad en OML-beregning eller en emissionsmåling vil koste. Da ingen virksomheder er ens, kan der ikke gives en præcis pris.

Derfor er det en god idé at kontakte en professionel virksomhed, der har stor erfaring med at foretage OML-beregninger. Tages der kontakt til sådan en virksomhed, er det muligt at få et uforpligtende tilbud. Det er muligt for både store og små virksomheder at få foretaget OML-målinger.